| Ana Sayfa | İletişim |
$n('#slide').cycle({
  fx:   'turnDown',
  delay:  -4000
});


Adım Üniversiteleri
KONSORSİYUMU

  Jeofizik Mühendisliği Konuları Jeofizik Mühendisliği Konuları

 • Sismik Yansıma ve Kırılma

 • Kuyu Logları ve Kuyu Jeofiziği
 • Sismik Yorumlama
 • Petrol ve Doğalgaz Arama
 • Deprem Tehlike Analizi
 • Deprem Senaryoları
 • Depremlerin Önceden Kestirimi
 • Deprem Kaynak Mekanizmaları
 • Sismik Ağlar
 • Tektonik ve Sismik Modelleme
 • Mühendislik Sismolojisi
 • Mikrobölgeleme
 • Paleosismoloji
 • Mikrotremor Çalışmaları
 • Elektrik Yöntemler
 • Elektromanyetik Yöntemler
 • Yer Radarı
 • Gravite
 • Manyetik
 • Isı Akısı
 • Arkeojeofizik
 • Zemin ve Çevre Araştırmaları
 • Jeotermal Kaynak Aramaları
 • Maden Aramaları
 • Yeraltısuyu Aramaları
 • GPS ve Uzaktan Algılama
 • Modelleme ve Ters Çözüm
 • Veri Toplama, İşleme ve Görüntüleme
 • 01 Mart 2012, Pe 12:00  2012 © Süleyman Demirel Üniversitesi